Le Marche – de Marken?!

Le Marche.
De naam Le Marche, de Marken vertaald, is niet de oorspronkelijke naam van deze regio. De Romeinen immers noemden de streek Picenum naar een van de oorspronkelijke bewoners, de Piceni. Pas sinds de middeleeuwen, rond het jaar 1000, veranderde de naam in Le Marche. De oorsprong van dit woord komt uit het Duits waar ‘mark’ grens of grenspost betekende.

Het Duitse heilige Roomse Keizerrijk.
Rond het jaar 1000 strekte het Duitse rijk ook wel het heilige romeinse keizerrijk genoemd, zich helemaal tot in Italië uit. Stukkken land die in de grensstreek ‘in leen’ werden gegeven aan edelen om daar het keizerlijke gezag te vertegenwoordigen, werden als Mark aangeduid, een leen, feudo, die zich in dit grensgebied bevond.  Zo was er bijvoorbeeld de grensstreek rond de stad Fano ofwel de Marca di Fano genoemd. Omdat er meerder grensgebieden of grenssteden waren, werden er dus meer steden met het voorvoegsel Marca aangeduid wat uiteindelijk tot een meervoud – de streek van de Marken heeft geleid.

De Piceni.
De Romeinen waren niet de eerste bewoners van deze streek. Toen zij hun gebied uitbreidden tot aan de Adriatische zee woonden er in dit gebied twee volkeren, de Piceni en de Senonische Galliërs. De naam Piceno is tot op de dag van vandaag als achtervoegsel bij een groot aantal steden in de Marche terug te vinden, zoals bijvoorbeeld Ascoli Piceno.

De vlag van de regio.
Hoewel de naam van de regio Le Marche geen sporen meer van de oorspronkelijke Piceni bewoners draagt, is de vlag van de Marche wel Piceens: in het groene veld is namelijk een vogeltje te zien dat ooit door de Piceni vereerd werd en al als nationaal symbool werd gebruikt.

Rivierdalen.
Le Marche kenmerkt zich geografisch gezien als een gebied dat door een viertal grote rivieren wordt doorsneden. Rivieren die ontspringen in het Apenijnen gebergte en meer bepaald dat deel dat de Sibilijnse Bergen, I Sibilini wordt genoemd en die uitmonden in de Adriatische zee. De brede, vruchtbare rivierdalen, die in de loop der tijd zijn uitgesleten in het landschap van de Marche maken dat de afzetting van het vruchtbare sla richting zee zeer vruchtbaar land opleverde.